Termeni si Conditii

Siteul www.dagaimpex.ro este proprietatea companiei S.C. DagaImpex cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului 47 înregistrată la Registrul Comerţului la numărul J12/3640/2006 şi care poate fi contactată la numărul de telefon 004 (0)264 436 655 sau la adresa de e-mail robert.nemeti@dagaimpex.ro

Prezentul document prezintă termenii şi condiţiile în care S.C. DagaImpex permite utilizarea acestui website pentru informarea privind produsele şi serviciile oferite. Vă rugăm să citiţi documentul cu atenţie. Dacă nu sunteţi în totalitate de acord cu aceste condiţii, vă rugăm să nu utilizaţi serviciile furnizate prin intermediul website-ului www.dagaimpex.ro şi nici prin intermediul paginilor legate de acesta.

Prin accesarea acestui website şi a oricăror pagini legate de acesta, confirmaţi că aţi acceptat termenii şi condiţiile prezentate mai jos.

Obligaţiile utilizatorului:

Utilizatorul se obliga să folosească serviciile sau informaţiile primite doar în scopuri legale. De asemenea utilizatorul se obliga:

Să nu modifice, distribuie, transmite, reproduce, vândă sau transfera, fără acordul DagaImpex, informaţiile sau serviciile obţinute de pe sau prin intermediul acestui website. Să nu utilizeze (sau să permită unui terţ) să folosească websitul şi serviciile DagaImpex pentru a transmite, afişa, recepţiona materiale care contravin dispoziţiilor legale în vigoare sau materiale cu conţinut ofensator, obscen, vulgar, ameninţător sau care sunt ilegale în vreun mod. Pentru a avea acces la anumite Produse sau Servicii, vi se poate solicita să furnizaţi informaţii despre dvs. (cum ar fi date de identificare sau detalii de contact). Sunteţi de acord că toate informaţiile de înregistrare pe care le furnizaţi companiei DagaImpex vor fi întotdeauna adevărate, corecte şi de actualitate. Sunteţi de acord că sunteţi singurul responsabil (iar DagaImpex nu are nici o responsabilitate faţă de dvs. sau faţă de terţi) pentru orice încălcare a obligaţiilor dvs. prevăzute în Termeni şi Condiţii şi pentru orice consecinţe (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi DagaImpex) care pot apărea în urma unei asemenea încălcări Limitarea Responsabilităţii:

DagaImpex nu va fi făcută răspunzătoare în nici un fel pentru prejudicii, incluzând, dar nelimitându-se la: pierderi sau cheltuieli rezultând din utilizarea websitului, prejudicii directe sau indirecte, colaterale, incidentale sau speciale, rezultate din lipsă de abilităţi în folosirea de către terţi a websitului sau din avarii, defecte, întârzieri în operaţiuni sau transmisii, erori, omisiuni, întreruperi sau viruşi, chiar dacă DagaImpex sau reprezentanţi ai DagaImpex au fost avertizaţi despre posibilitatea producerii unor asemenea prejudicii, pierderi sau cheltuieli. În cazul redirecţionărilor către alte pagini sau resurse disponibile pe internet utilizatorii îşi asumă în totalitate riscurile. Acurateţea conţinutului, opiniile exprimate şi alte redirecţionări oferite de acele resurse nu au fost aprobate, verificate sau investigate de către DagaImpex.

Acest website poate fi accesat atât din România cât şi de peste hotare. DagaImpex nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afară României. Accesarea acestui site din afară României, se face pe riscul utilizatorului, acesta fiind singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se afla.

Drepturile de autor asupra paginilor, asupra conţinutului – informaţiilor şi materialelor postate şi asupra designului paginii sunt în proprietatea Valiant Project dacă nu se stipulează altfel.

Folosirea Informaţiilor şi a materialelor

DagaImpex îşi rezerva dreptul de a modifica în decursul timpului informaţiile şi materialele conţinute în acest website, precum şi termenii şi condiţiile publicate pe website, fără a fi obligat să anunţe utilizatorul. Modificările sunt considerate acceptate de utilizator dacă după realizarea modificărilor utilizatorul continua să utilizeze serviciile oferite.

Informaţiile şi materialele existente pe acest site sunt oferite pe principiul “aşa cum sunt” sau “aşa cum sunt disponibile”. Valiant Project nu îşi propune şi nu garantează tratarea exhaustivă a acestor informaţii şi materiale (dar va depune toate diligentele pentru că datele expuse să fie corecte) , neagă orice responsabilitate pentru orice greşeli sau omisiuni din aceste informaţii şi materiale şi nu îşi asumă rezultatele utilizării acestor informaţii neasistate de către consultanţii DagaImpex. DagaImpex nu oferă niciun fel de garanţie, expresă sau tacita, în legătură cu lipsa de viruşi de computer sau cu informaţiile şi materialele, pentru, dar nelimitându-se la: încălcarea de drepturi ale terţilor, titlu, potrivirea cu un anumit scop sau comercializare.

Încetarea termenilor şi Condiţiilor

Dacă doriţi încetarea contractului încheiat cu DagaImpex, puteţi face acest lucru prin (a) trimiterea în orice moment a unei notificări către DagaImpex şi (b) închiderea conturilor dvs. pentru Serviciile pe care le utilizaţi, în cazul în care DagaImpex v-a acordat această opţiune. Notificarea din partea dvs. trebuie trimisă pe adresa robert.nemeti@dagaimpex.ro

DagaImpex poate rezilia oricând acest contract legal dacă:

Aţi încălcat una din prevederile acestor Termeni (sau aţi acţionat într-o manieră care arata clar că nu intenţionaţi, sau nu sunteţi capabil să respectaţi prevederile Termenilor); sau DagaImpex este solicitat prin lege să facă acest lucru (de exemplu, dacă furnizarea de Servicii către dvs. este sau devine ilegală); sau În opinia DagaImpex, furnizarea de Servicii către dvs. de DagaImpex, nu mai este viabilă din punct de vedere comercial. Nici o prevedere din aceşti Termeni nu va afecta drepturile legale la care sunteţi îndreptăţit oricum în calitate de consumator şi pe care nu le puteţi modifica sau la care nu puteţi renunţa conform contractului.

Acceptarea Termenilor

Prin utilizarea efectivă a Serviciilor se consideră că aţi citit, înţeles şi acceptat prezenţii Termeni şi Condiţii. Totodată, confirmaţi şi acceptaţi faptul că DagaImpex va considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.

Nu puteţi utiliza Serviciile şi nu puteţi accepta Termenii dacă nu aveţi vârsta legal acceptabilă pentru încheierea unui contract cu DagaImpex, sau sunteţi o persoană căreia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislaţiei din România.

DagaImpex se înnoieşte în mod constant pentru a putea oferi cele mai bune servicii utilizatorilor săi. Confirmaţi şi acceptaţi faptul că formă şi natura Serviciilor pe care vi le oferă DagaImpex se poate schimba din când în când fără nici o notificare prealabilă.

De asemenea, confirmaţi şi acceptaţi ca în cadrul acestui proces de înnoire DagaImpex poate întrerupe (permanent sau temporar) furnizarea Serviciilor (sau a unor opţiuni din cadrul Serviciilor) către dvs. sau în general către utilizatori la libera alegere a DagaImpex, fără nici o înştiinţare prealabilă. Puteţi înceta oricând utilizarea Serviciilor cu respectarea prevederilor prezentului.

DagaImpex poate modifica, revizui, îmbunătăţi sau întrerupe furnizarea de informaţii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. DagaImpex îşi rezerva dreptul de a modifica – adăugă, şterge, completă, actualiza – în totalitate sau parţial aceşti Termeni şi condiţii fără un anunţ prealabil. Aceste modificări intra în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul www.dagaimpex.ro şi se consideră a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.